การชำระเงิน

payment

วิธีการชำระเงิน

1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำกการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดชำระ
2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
3. ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัท เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

ข้อควรระวัง ! ก่อนชำระเงินฝ่ายขายจะส่งเอกสารใบอนุญาตนำเที่ยว หนังสือรับรองบริษัท เพื่อทำการตรวจสอบก่อนชำระเงิน เพื่อได้ตรวจสอบที่ตั้งและข้อมูลของบริษัทให้ชัดเจน หากชำระแล้ว กรุณาติดตามทวงถามใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง


ข้อมูลการชำระเงิน

ชื่อบัญชี นางสาว ณภาภัช จิตตรง (กรรมการ) เท่านั้น
kbank
ธนาคาร ธนาคารกสิกร (KBANK)
สาขา เทสโก้โลตัสบางกะปิ
ชื่อบัญชี นางสาว ณภาภัช จิตตรง
เลขที่บัญชี 775-2-33035-7

scb
ธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
สาขา เทสโก้โลตัสบางกะปิ
ชื่อบัญชี นางสาว ณภาภัช จิตตรง
เลขที่บัญชี 405-490071-9